Hvala za to objavo! Super je na enem mestu videti škodljive in prrooipčene sestavine v čistilnih sredstvih. Mislim, da tega pri nas nikjer na spletu nisem videla ta na kupu.Sem šla prav iskati svoj gel za umivanje obraza in ne vsebuje sulfatov. Oujea! Sem že pisala o njem na blogu, in sicer gre za Bübchen Babys first gel za umivanje. Super nežen in ti priporočam preizkus, če imaš suho in občutljivo kožo. Ima pa zdaj malo drugačno embalažo (večjo in malo drugačen dizajn), naj te to ne zmede v Muellerju, če se odločiš poskusiti.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-07-15 (土) 12:04:31 (36d)