KN Paradise hội tụ không hề thiếu những loại hình dòng thành phầm bất động sản vượt trội từ Biệt thự biển, Biệt thự golf, Nhà phố nghỉ dưỡng, Nhà phố kinh tế, cho tới những Căn hộ cao cấp. Trong đó, loại hình ngôi nhà đc thiết kế theo khá nhiều đẳng cấp và sang trọng & sang trọng khác nhau như tòa nhà golf, biệt thự biển, khu làng tòa nhà Nhật Bản… mang đến những khoảng không sống thượng lưu xứng tầm.Các khu nhà phố buôn bán thì nhân tố công năng lại đc tập trung phát triển, hướng đến sự tiện lợi, tiện lợi giao thương. Tại KN Paradise, các Khu phức hợp căn hộ không chỉ có cung cấp về tiện lợi văn minh, mà gia chủ sẽ hài lòng với những hướng nhìn tuyệt vời như trực diện sân golf & thu trọn khoảng không khu vườn thượng uyển.KN Paradise xứng đáng là nơi an cư lạc nghiệp, nơi thi công những giá trị sống vững bền, nơi cộng hưởng bảng giá trị đầu tư & sinh lời bền vững và kiên cố. https://www.indiegogo.com/individuals/27827108 http://www.magcloud.com/user/knparadiseland https://sketchfab.com/knparadiseland http://vps630588.ovh.net/knparadiseland https://source.coderefinery.org/knparadiseland https://oneshot.lk/user/profile/262801 https://gitlab.kitware.com/knparadiseland https://vcgit.hhi.fraunhofer.de/knparadiseland http://ik1-324-22166.vs.sakura.ne.jp/knparadiseland https://catchthemes.com/support-forum/users/knparadiseland/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:58:28 (10d)